Zarejestruj konto

Jeżeli masz już u nas konto, zaloguj się na tej stronie logowania

Dane osobowe
Twój adres
Twoje hasło
Administrator Pani/Pana danych osobowych jest firma AQma Marcin Grunt.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zamówienia.

  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, oraz wypełnienie obowiązku prawnego.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zamówienia za pośrednictwem strony internetowej AQma.pl.
  • Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż trzy lata do czasu wycofania zgody a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać pisząc na adres marcin.grunt@aqma.pl.
  • Przysługuje Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres e-mail: marcin.grunt@aqma.pl
Captcha
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Polityka Prywatności i akceptuję jego postanowienia.