Regulamin

Właścicielem sklepu http://AQma.pl jest firma 

AQMA MARCIN GRUNT
ul. Rejowska 34/52
26-110, Skarżysko-Kamienna
NIP: 663-163-52-54

zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Sklep.

Zamówienia towarów i ich realizacja:

 1. Zamówienie w sklepie AQma.pl może złożyć jedynie osoba pełnoletnia zwana dalej Klientem.
 2. Składając zamówienie Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wypełniając formularz zamówienia Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, działającego numeru telefonu i adresu mail. 
 5. Sklep zastrzega sobie prawo potwierdzania zamówienia droga telefoniczną lub mailową. 
 6. Zamówienie uznane zostanie za poprawnie złożone po zatwierdzeniu go przez obsługę Sklepu, o czym klient zostanie poinformowany zmianą statusu zamówienia w systemie sklepu, mailowo,  lub telefonicznie.
 7. W przypadku gdy Klient chce otrzymać Fakturę VAT należy o tym poinformować Sklep w formularzu zamówienia (w polu "Dodaj komentarz do zamówienia") jak również wypełnić pole NIP, lub skontaktować się mailowo, lub telefonicznie z obsługa sklepu.
 8. Faktura VAT może ale nie musi zostać dołączona do wysłanego zamówienia w chwili gdy w formularzu zamówienia Klient wypełnił pole NIP, ale nie dodał stosownego komentarz.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny a dokonane wpłaty zostaną zwrócone.
 10. Jeżeli poprawnie złożone zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 10 dni od daty jego złożenia, zostanie ono anulowane.
 11. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego). 

Gwarancja i reklamacja:

 1. Towary prezentowane w sklepie objęte są gwarancją producenta/importera.
 2. W przypadku reklamowania wadliwego towaru Klient zobowiązany jest poinformować, drogą mailową, o tym fakcie Sklep oraz dostarczyć na własny koszt wadliwy produkt do siedziby Sklepu wraz z dowodem zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu.
 3. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy. Klient ma prawo do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczonego towaru, a w razie stwierdzenia uszkodzeń - do spisania protokołu szkód. Protokół ten należy dostarczyć listownie, lub e-mailem do siedziby Sklepu i jest on jedyną podstawą to uwzględniania tego typu reklamacji.
 4. Sklep nie odpowiada za czas jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenia zamówionych towarów pod wskazany adres. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewoźnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

Zwrot towaru: 

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów". W przypadku zwrotu towar musi być odesłany do siedziby Sklepu, w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

Możliwe formy płatności: 

 1. Przelew na konto bankowe:  AQMA MARCIN GRUNT, ul. Rejowska 34/52, 26-110, Skarżysko-Kamienna, 13 1240 5048 1111 0010 7215 1272
 2. Płatności Online obsługiwane przez PayU.

Poufność danych:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma AQMA MARCIN GRUNT
 2. AQMA MARCIN GRUNT jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), informuje, że w zbiorze danych, będą przetwarzane dane osobowe Klientów w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień.
 3. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
 4. Dane Klientów nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim.

Inne informacje:

 1. Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. 
 2. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sklep znaki towarowe są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem decydują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.